24 timmar på gatan

Xdin fortsätter sitt engagemang för gatubarnen i Kathmandu.
Den 21:a september åker Magnus Liljeqvist och David Ljungström från Xdin till Child WatabaranCenter Nepal (CWCN). De kommer under sin vistelse att spendera 24 timmar på gatan tillsammans med gatubarnen för att få bättre förståelse för deras vardag och behov. Syftet är att få idéer och inspiration till nya projekt i samma anda som CWCN.

CWCN är en skola för gatubarn som arbetar med att återintegrera barnen till ett normalt liv i samhället och ge dem möjlighet att välja ett annat liv än det på gatan. Idag har skolan förändrat livet drastiskt för barn vars vardag tidigare ofta bestod i av kriminalitet och droger.

”Resan känns både spännande och skrämmande. Att få se och uppleva gatubarnens liv på nära håll kommer beröra mig som är småbarnsförälder. Samtidigt tror jag det är viktigt för att vi ska kunna göra ännu mer för CWCN”, säger Magnus.

De kommer aktivt att dela med sig av sina erfarenheter före, under och efter resan. Följ dem på www.24hkathmandu.com

Från gatan till skolbänken – Xdins skola i Nepal 10 år
För 10 år sedan startade Xdin skolan CWCN och finansierar projektet genom frivilliga donationer samt att avstå att dela ut julklappar till personal och kunder. Idag utbildar sig 60 barn dagligen på CWCN som numera består av två skolor; en pojk- och en flickskola. Barnen får teoretisk utbildning i kombination med projekt som ger praktisk kunskap. Verksamheten har utvecklats under åren och förutom skolan finns idag ett ungdomshem, en taxi-elbuss, en mobil sjukvårdsverksamhet samt en sjukvårdsklinik.

Under 2010 fick över 1.200 barn fri sjukvård. Målet är att skolan ska bli självförsörjande och idag finns bolaget Social Business Enterprises (SBE) verksamt, vars vinst går direkt till CWCN.

Magnus Liljeqvist och David Ljungström

För ytterligare information och bilder för fri publicering kontakta:
Magnus Liljeqvist, 031-722 1312